Rolef de Weijs

Voorzitter

Hoogleraar nationaal en internationaal insolventierecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Houthoff

Niels Pannevis

Penningmeester

Advocaat Resor, Amsterdam

Sid Pepels

Secretaris

Advocaat Jones Day, Amsterdam, buitenpromovendus Radboud Universiteit, Nijmegen

Marjon Lok

Bestuurslid

Partner DVDW Advocaten, Den Haag

Rolf Verhoeven

Bestuurslid

Senior Jurist ABN AMRO Bank N.V., Voorzitter Juridische Werkgroep Corporate Nederlandse Vereniging van Banken

Femke Damsteegt

Bestuurslid

Senior rechter Rotterdam, WHOA-pool

André Berends

Bestuurslid

Ministerie van Financiën, Den Haag

Emile Schmieman

Bestuurslid

Senior Jurist bij De Nederlandsche Bank NV en Fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Hanneke Smolders

Bestuurslid

Managing partner Florent, Amsterdam

Samenstelling bestuur

Het bestuur van NVRII bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden, veelal juristen uit allerlei disciplines en met diverse achtergronden.

Behoudens het eerste bestuur, worden de bestuursleden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden als zodanig benoemd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Een jaar is dan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Zolang de vacature niet is vervuld, blijft de aftredende in functie. Bestuursleden ontvangen geen (kosten)vergoedingen voor hun werk.

Het bestuur staat altijd open voor op- en aanmerkingen over de NVRII en voor suggesties, bijvoorbeeld voor thema’s voor workshops of voor de jaarvergadering. U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier.