De jaarvergadering van NVRII wordt in beginsel in december georganiseerd. Het bestuur nodigt één of meer preadviseurs uit om een thema te belichten. Vaak zal dit in het Engels gebeuren. De preadviezen worden zo veel mogelijk vóór de vergadering in concept verspreid, aan de hand van de tekst wordt met de preadviseurs gedebatteerd, die aan de hand van de uitkomsten daarvan binnen zes weken ná de jaarvergadering hun preadviezen gereed maken. Het bestuur streeft ernaar de preadviezen te laten schrijven door vooraanstaande juristen, die een hoog praktisch-wetenschappelijk gehalte nastreven en vaak analytisch en verhelderend zijn en tot nadenken aanzetten.

Suggesties van leden voor thema’s zijn uiteraard welkom via de contactpagina

Het concept van de preadviezen wordt voorafgaand aan de jaarvergadering per email aan de leden toegezonden dan wel op de NVRII-LinkedIn groep geplaatst. De definitieve preadviezen worden op de site gepubliceerd, op de publicatiespagina.