Op donderdag 9 november 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) haar zevende jaarvergadering in Amsterdam.

Het onderwerp van deze vergadering zal zijn: “Directors liability in the twilight zone”.

 

Hieronder treft u meer informatie over het programma, de ledenvergadering en de locatie. De jaarvergadering wordt dit jaar gehost door De Brauw Blackstone Westbroek.

 

Sprekers

Prof. M. (Mieke) Olaerts – hoogleraar Vergelijkend en Nationaal Vennootschapsrecht aan de Universiteit Maastricht, tevens Vice-Academic Director van The Maastricht Institute for Comparative Law, Governance and Innovation Policies en of counsel bij DVDW Advocaten – zal de rol van dagvoorzitter vervullen tijdens deze jaarvergadering.

Prof. M.L. (Loes) Lennarts – hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de Universiteit Groningen en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut voor privaatrecht) – zal het onderwerp behandelen vanuit het Nederlandse perspectief.

S. (Stan) Brijs – partner bij NautaDutilh te Brussel en gespecialiseerd in Banking & Finance, Litigation & Arbitration, Verzekeringen & Aansprakelijkheid – zal het onderwerp behandelen vanuit het Belgische perspectief.

R. (Rolf) Leithaus – partner bij CMS te Keulen en gespecialiseerd in insolventierecht en herstructureringen – zal het onderwerp behandelen vanuit het Duitse perspectief.

P.J.M. (Peter) Declercq – partner bij Morrison & Foerster’s te Londen en gesprecialiseerd in distressed debt en herstructurering en insolventie – zal het onderwerp behandelen vanuit het Engelse perspectief.

 

Programma:

14:30 – 15:00: Ontvangst

15:00 – 15:10: Opening dagvoorzitter: Inleiding artikel 18 van de richtlijn

15.10 – 16:00: Inleiding door alle preadviseurs: bestuurdersaansprakelijkheid in de “twilight zone” (preventieve herstructureringspraktijk) vanuit de eigen jurisdictie.

16:00 – 16:20: Debat preadviseurs: risico’s bij het aangaan van nieuwe verplichtingen bij een herstructureringen en bij het aantrekken van nieuwe financiering tegen zekerheid

16:20: 16:40: pauze

16:40 – 17:00: Debat preadviseurs: bijzonder risico’s bij selectieve betalingen

17.00 – 17:20: Debat preadviseurs: in hoeverre is er een algemene verplichting voor bestuurders om zelf het faillissement aan te vragen? Wat zijn de consequenties? In hoeverre zijn dergelijke regels belemmerend?

17:20 – 17:40: Debat preadviseurs: In hoeverre bestaat er (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor bestuurders voor door de vennootschap te betalen belastingen en/of sociale verzekeringspremies?

17:40 – 18:00: Afsluiting preadviseurs: implementatieproblematiek van artikel 18 in de eigen jurisdictie.

18:00 -18:15: Algemene Ledenvergadering

18:00 – 19:30: Drinks

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening door de voorzitter;
  2. Mededelingen van het Bestuur;
  3. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering NVRII 2016 (Download hier);
  4. Verslag kascommissie;
  5. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten over 2016, alsmede het verlenen van decharge aan het bestuur;
  6. (Her)benoeming kascommissie 2017;
  7. Aftreden van bestuursleden: P.M. Veder (bestuurslid en voorzitter),M.J.E. Geradts (bestuurslid), A.M. Verweij.
  8. (Her)benoeming bestuursleden:R.J. de Weijs als voorzitter, J. Berkenbosch (bestuurslid), A.J. Berends (bestuurslid), N.B Pannevis (bestuurslid), Vice-voorzitter (wordt nog bekend gemaakt);
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2017.

 

Praktische informatie

Datum en tijd:
Donderdag 9 november 2017 vanaf 14:30 uur

Locatie:
De Brauw Blackstone Westbroek

Claude Debussylaan 80

1082 MD Amsterdam

Voertaal:
Nederlands

Kosten:
NVRII-leden € 75; niet-leden € 125. Studenten en PhD-leden (niet tevens advocaat) hebben gratis toegang tot de bijeenkomst. Het bedrag is inclusief de concept-preadviezen die als PDF aan de deelnemers zullen worden verstuurd, en het daarna uit te geven digitale boek.

Registratie:
Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Dit is mogelijk tot uiterlijk 8 november 2017. Inschrijven kan voor leden via Basenet. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging per e-mail. Niet-leden en studenten kunnen zich via het emailadres info@nvrii.nl aanmelden.

Ik hoop u op 9 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Marjon Lok
Bestuurslid/Secretaris

Wil jij ook lid worden van NVRII?