De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) is 22 augustus 2011 opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het rechtsvergelijkende en internationaal insolventierecht en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt, onder meer door het houden van vergaderingen, het organiseren van workshops en seminars, het initiëren van student-initiatieven en het uitgeven en verspreiden van publicaties. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn. NVRII telde in 2021 circa 160 leden.

Hier vindt u de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht.