Hier vindt u de meestgestelde vragen over het deelnemen aan activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht.

Is er een vaststaande deelname bijdrage?

Nee, per activiteit wisselt het deelnamebedrag afhankelijk van de grote van de activiteit en eventuele sponsorbijdragen. Het bestuur zal trachten te allen tijde activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk aan te bieden, rekening houdend met de te verwachten kosten.

Kan ik kosteloos deelnemen aan een activiteit van de vereniging?

Ja, per activiteit zijn er vrijplaatsen beschikbaar voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn. Verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden ingediend via het contactformulier onder vermelding van de desbetreffende activiteit, uw naam, werkgever of onderwijsinstelling, functie, adres en telefoonnummer.

Kan ik mij kosteloos afmelden voor een activiteit van de vereniging?

Ja, tot vijf dagen voorafgaand aan de desbetreffende activiteit kunt u zich kosteloos afmelden voor een activiteit van de vereniging, tenzij anders is aangegeven in de aankondiging van de activiteit op de website van de vereniging. Voor afmelding binnen deze periode van vijf dagen wordt 15% van het deelnamebedrag in rekening gebracht ter vergoeding van de gemaakte administratiekosten.

Worden er geen kosten in rekening gebracht als ik niet deelneem aan een ingeschreven activiteit?

Nee, indien u zich niet afmeldt voor een ingeschreven activiteit wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.