De WHOA heeft als doel om een faillissement te voorkomen en de reorganisatiewaarde te vangen en te verdelen onder stakeholders. De WHOA schrijft als verplichting voor dat bij een akkoord zowel de liquidatiewaarde als de reorganisatiewaarde inzichtelijk wordt gemaakt (art. 375 lid 1 Fw). Ten aanzien van de aanspraken van gesecureerde schuldeisers bepaalt de WHOA nog dat de voor de gesecureerde aanspraak van de zekerheidsgerechtigde, wordt uitgegaan van de waarde die naar verwachting in een faillissement volgens de wettelijke rangorde door deze schuldeiser op basis van zijn pand- of hypotheekrechten verkregen zou zijn.

De volgende drie vragen op de snijvlakken van insolventierecht en corporate finance staan centraal tijdens de bijeenkomst:

  1. Wat is de aanspraak van gesecureerde schuldeisers in faillissement?
  2. Hoe dient de reorganisatiewaarde in een reorganisatie bepaald te worden? Een deelvraag daarbij is hoe moet worden omgegaan met openstaande handelscrediteuren (non-interest bearing debt). Wanneer kan de waarde van de openstaande handelscrediteuren wel en niet bij de reorganisatiewaarde worden opgeteld?
  3. In hoeverre kunnen gesecureerde schuldeisers aanspraak maken op ‘de reorganisatiewaarde’ in een WHOA procedure?

Joost de Vries (ontwikkelaar Financial Mindmap), Sebastiaan van den Berg (Resor), Ben Schuijling (Radboud Universiteit) en Maryam Malakotipour (Universiteit van Amsterdam) zullen ons onder leiding van Rolef de Weijs (Universiteit van Amsterdam en Houthoff) meenemen door deze spannende vragen. Het programma is daarbij zo ingericht dat ook deelnemers zonder uitgebreide kennis van Corporate Finance en waardering inzicht in deze spannende en uitermate relevante vragen krijgen. Voorafgaand aan het programma zal nog materiaal verspreid worden om de voorkennis te vergroten.

Wanneer: 30 november 2022, 15:00-18:15 (borrel aansluitend)
Waar: Kantoor DVDW Rotterdam (high rise), Millenniumtoren, Weena 690
Voertaal: overwegend Nederlands
Kosten deelname: leden EUR 25,-, niet-leden: EUR 50,- en PhD-studenten (niet tevens advocaat): kosteloos
Aanmelden: leden: via de aanmeldlink in de uitnodiging, niet-leden: graag contact opnemen via de website (www.nvrii.nl)

Programma 

15:00-15:05: Introductie door gespreksleider, Rolef de Weijs 

15:05-15:20: Introductie juridisch kader in faillissement van aanspraken gesecureerde schuldeiser, Ben Schuijling

15:20-15:40: Introductie ondernemingswaardering buiten distress: concepten Enterprise Value, Equity Value en Net Debt, Joost de Vries 

15:40-16:00: Introductie ondernemingswaardering in distress: concepten Enterprise Value en Reorganisatiewaarde, Sebastiaan van den Berg 

16:00-16:20: Pauze

16:20-16:35: Bijzonderheden en moeilijkheden van distress valuation, Sebastiaan van den Berg 

16:35-16:50: Bewegingen in werkkapitaal. Cashflow analyses buiten distress en in formele reorganisatie. Hoe wordt cash vrijgespeeld buiten omzet? Joost de Vries

16:50-17:15: Q&A re company valuation in distress

17:15-17:25: Comparative law analyses re value entitlements in reorganisation, Maryam Malakotipour

17:25-17:45: Aanspraken gesecureerde schuldeisers onder de WHOA, Ben Schuijling 

17:45-18:15: Q&A

18:15: Drinks

Wil jij ook lid worden van NVRII?