Het Richtlijnvoorstel tot Harmonisatie van Bepaalde Aspecten van het Insolventierecht:
The Emergence of Convergence?

 

Wanneer: 24 mei 2023, 13:30-17:30 (borrel aansluitend)
Waar: De Kapel van Hotel Arena, ‘s-Gravesandestraat 55, 1092 AA Amsterdam
Voertaal: Nederlands
Kosten deelname: EUR 175,-; PhD-studenten (niet tevens advocaat) en rechters: kosteloos (beperkte plaatsen)
Aanmelden: leden: via de aanmeldlink in de uitnodiging, niet-leden: graag contact opnemen via het contactformulier op de website (www.nvrii.nl/contact)
Deelnamecertificaat: de NVRII verzorgt deelnamecertificaten met het oog op PAO punten

Toelichting

Op 7 december 2022 publiceerde de Europese Commissie zijn voorstel voor een Richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht. Nadat de EU met de Herstructureringsrichtlijn recent al een eerste belangrijke stap zette in de harmonisatie van het (pre-)insolventierecht van haar lidstaten, wordt met het nieuwe richtlijnvoorstel beoogd om het nationale (pre-)insolventierecht van de EU-lidstaten ook op meer materiële onderwerpen gelijk te trekken. Onder meer de actio pauliana, de pre-pack, de schuldeiserscommissie en het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht zouden daarmee allemaal een nieuwe Unierechtelijke component krijgen. Aangezien harmonisatie van het materiële (pre-)insolventierecht van de EU-lidstaten lange tijd onmogelijk werd geacht, zou dat niets minder dan een aardverschuiving opleveren.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) organiseert in samenwerking met het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) van Wolters Kluwer op 24 mei 2023 een symposium in de monumentale kapel van Hotel Arena. Vooraanstaande Nederlandse wetenschappers en praktijkbeoefenaren zullen onder het dagvoorzitterschap van prof. Frank Verstijlen hun visie geven op de verschillende onderdelen van het richtlijnvoorstel, vooruitlopend op hun bijdragen in de TvI-editie die aan het richtlijnvoorstel zal zijn gewijd.

Programma
 

13.15-13.30 Inloop

13.30-13.35 Welkomstwoord door dagvoorzitter Frank Verstijlen

13.35-13.55 ‘Richtlijnvoorstel harmonisatie insolventierecht: nut en relevantie’, Jessie Pool & Reinout Vriesendorp

13.55-14.15 ‘Titel II: actio Pauliana’, Niels Pannevis

14.15-14.30 Discussie

14.30-14.50 ‘Titel V: Insolventieaangifteplicht bestuur’, Arpi Karapetian

14.50-15.05 Discussie

15.05-15.25 ‘Titel VII: Schuldeiserscommissie’, Robert van Galen

15.25-15.40 Discussie

15.40-16.10 Pauze

16.10-16.30 ‘Titel III: Asset Tracing’, Merijn Moeliker

16.30-16.45 Discussie

16.45-17.05 ‘Titel IV: Pre-packprocedures’, Marc van Zanten

17.05-17.20 Discussie

17.20-17.30 Afsluitende opmerkingen dagvoorzitter Frank Verstijlen

17.30  – Sluiting en borrel

Wil jij ook lid worden van NVRII?